Jaar na jaar meer rookmelders in de Vlaamse huizen

Door Matthias Diependaele op 4 mei 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid
Rookmelder

Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. De Vlaming weet dat ook, zo blijkt uit cijfers. In het eerste kwartaal van 2021 is er in 83 procent van de gecontroleerde woningen een rookmelder aanwezig. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele en Netwerk Brandweer herhalen het belang van een goede brandpreventie in de Vlaamse woningen. “Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers.”

Rookmelders redden levens. Daarom is een rookmelder of een branddetectiesysteem sinds 1 januari 2020 verplicht in alle Vlaamse woningen. Minstens één rookmelder per bouwlaag was voor sociale en private huurwoningen al langer verplicht. “Toen we enkele jaren geleden aan onze campagne over rookmelders begonnen, bleek dat slechts 60 procent van de gecontroleerde huurwoningen voldeed aan de rookmeldersverplichting”, laat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele weten. “In het eerste kwartaal van 2021 steeg dat aantal al tot 83 procent. Een duidelijk signaal dat onze verschillende sensibiliseringscampagnes werken.”

Rookmelder heeft enkel nut als je hem ophangt

Minister Diependaele doet ook een oproep om de aangekocht rookmelders effectief op te hangen: “In mijn eigen omgeving zie ik dat er Vlamingen rookmelders gekocht hebben, maar ze nog niet opgehangen hebben. Wanneer je de rookmelder niet installeert, heeft die geen nut. Rook stijgt, dus is het belangrijk om die in de hoogte te installeren.”

Vlaanderen hecht groot belang aan brandveiligheid

De Vlaamse Regering zet volop in op sensibilisering. Dat doet ze onder andere met grootschalige mediacampagnes zoals ‘Rookmelders redden levens’ (2019), ‘Hoe bescherm jij je tegen CO-gevaar’ (2019-2020) en ‘Wonen doe je niet op goed geluk’ (2020-2021). “Voor de studenten op kot werkten we naast de algemene campagne over rookmelders ook een specifieke campagne uit in samenwerking met DJ Yolotanker”, laat minister Diependaele weten.

Ook in zijn regelgeving hecht Vlaanderen heel wat aandacht aan brandveiligheid. “In de technische verslaggeving van een conformiteitsonderzoek van een woning komen heel wat aspecten aan bod die een link hebben naar zaken waaraan ook de brandweer aandacht besteedt”, vertelt minister Diependaele. “Aspecten zoals de bereikbaarheid van het gebouw voor brandweerwagens, vlucht- en evacuatiewegen, brand-, ontploffings, en elektrocutiegevaar nemen we mee op in onze onderzoeken.” 

Zwaardere straffen bij ontbreken rookmelders

Sinds 1 januari 2021 legt de Vlaamse Overheid ook zwaardere straffen op indien er rookmelders ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn in huurwoningen. Bij de woninginspectie valt zo’n inbreuk onder een gebrek van categorie II, dat wil zeggen: een ernstig gebrek dat de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloedt. Zo’n inbreuk kan ertoe leiden dat de woning ongeschikt verklaard wordt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is