Matthias Diependaele en Zuhal Demir in beroep tegen bouw zes windmolens op grens met Voeren

Door Zuhal Demir, Matthias Diependaele op 7 februari 2022, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
windmolen

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele gaat samen met zijn collega-minister Zuhal Demir in beroep tegen de bouw van zes windmolens in het Waalse Dalhem, op de grens met Voeren. “Het project heeft een grote negatieve impact op het unieke landschappelijk en agrarisch karakter van de toeristische Voerstreek. Het is onaanvaardbaar dat dit uitzonderlijk waardevolle landschap aangetast wordt. Samen met collega Zuhal Demir zal ik er alles aan doen om die windturbines tegen te houden”,  aldus minister Diependaele. 

De initiële aanvraag – voor vijf turbines – dateert van 2019. Tijdens het openbaar onderzoek blijkt dat er veel protest is tegen de plannen. Ook de Vlaamse overheid leverde een negatief advies af. Eind 2021 dienden Engie Electrabel en Vortex Energy Belgium (nu Windvision) samen een nieuw project in op dezelfde locatie voor zes windturbines via een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag. De gemeente Voeren en buurtbewoners gingen in beroep. Op 22 december 2022 keurt de Waalse overheid de vergunningsaanvraag goed mits voorwaarden. Tegen deze beslissing gaan ministers Demir en Diependaele nu in beroep. 

Geen horizonvervuiling

“Voeren bezit tot vandaag een zeer gaaf landschap dat geen ‘horizonvervuiling’ kent door hoge constructies, industriële gebouwen, schoorstenen, … Indien het geplande project wordt gerealiseerd, zijn de windmolens van overal in Voeren zichtbaar. Dit zou een heel andere perceptie van het landschap geven voor zowel de inwoners, als voor wandelaars, fietsers en de vele andere toeristen die de streek bezoeken. Het zou een impact hebben op hoe we het aanwezige erfgoed beleven en staat dus haaks op het doel van de bescherming van dit cultuurhistorisch landschap”, zeggen Matthias Diependaele en Zuhal Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is