Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met een minimum aan comfort. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal woningkwaliteitsnormen. Die woningkwaliteitsnormen en basisbeginselen liggen vast in de Vlaamse Wooncode en het Woningkwaliteitsbesluit. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele: “We weten uit eerder wetenschappelijk onderzoek dat er nog heel wat woningen in Vlaanderen zijn die niet aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoen. In 2013 was naar schatting 37 procent van de Vlaamse woningen niet in orde.”

Stappen in de goede richting

In veel gevallen ging het over kleinere problemen, maar 13 procent van de woningen had ernstige, structurele gebreken. Sindsdien zijn er zeker stappen in de goede richting gezet, weet de minister. “Zo blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Wonen van 2018 dat steeds meer woningen in goede staat zijn, een redelijk comfortniveau halen en dakisolatie, isolerend glas en rookmelders hebben. We moeten dus verder gaan op de ingeslagen weg.”

Stabiliteit, brandveiligheid en verluchting

De woningkwaliteitsnormen zijn minimale normen en het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat elke woning eraan voldoet. “Het gaat immers vooral over essentiële zaken zoals stabiliteit, brandveiligheid, de veiligheid van de technische installaties en voldoende verluchting en verlichting. Dat lijken elementaire zaken, maar toch ontsnappen ze regelmatig aan de nodige aandacht.”

Onvoldoende vertrouwd met kwaliteitsnormen

Zowel ambtenaren van Wonen-Vlaanderen als lokale ambtenaren stellen bij plaatsbezoeken of controles vaak gebreken vast. “Daarbij vernemen ze dan dat de mensen, of het nu huurders of verhuurders of eigenaars zijn, eigenlijk niet of onvoldoende vertrouwd zijn met de minimale woningkwaliteitseisen en mogelijke daaruit voortvloeiende problemen. Dit terwijl ze toch belangrijk zijn voor hun eigen welbevinden en ook veiligheid.”

Sensibilisering werkt

Met een grootschalige sensibiliseringscampagne wil minister Diependaele daar nu verandering in brengen. “We willen dat iedereen weet dat er woningkwaliteitsnormen bestaan en dat het belangrijk is om ze te volgen. De succesvolle campagnes van vorig jaar over het belang van rookmelders en de preventie van CO-vergiftiging tonen aan dat brede sensibilisering werkt. Daarom lanceren we in dezelfde herkenbare stijl nu een grote campagne over de woningkwaliteitsnormen op radio, TV, printmedia en sociale media”, aldus minister Diependaele.