Minister Diependaele komt met aanpassing Vlaamse huurpremie en -subsidie tegemoet aan hoge inflatie

Door Matthias Diependaele op 7 juni 2022, over deze onderwerpen: Huren, Sociale woningen
Matthias Diependaele

Door de uitzonderlijk hoge inflatie dreigen vele aanvragers en gerechtigden hun huurpremie of -subsidie te verliezen. Daarom wordt vanaf 1 juli 2022 rekening gehouden met de stijgende inflatie om de premie of subsidie toe te kennen. “De maximale huurprijs indexeren we jaarlijks op 1 januari. Maar door de uitzonderlijk hoge inflatie is het aangewezen om een bijkomende indexatie door te voeren. Hiermee komen we ook tegemoet aan premies en subsidies die opgeschort werden omwille van een ‘te hoge huurprijs’ van de woning”, laat minister Diependaele weten.

Wie wacht op een sociale woning of door omstandigheden uit huis wordt gezet, kan in het warme Vlaanderen rekenen op respectievelijk een huurpremie of een huursubsidie. In de huidige berekening van de tegemoetkomingen mag de huurprijs niet meer bedragen dan de maximumhuurprijs. De maximumhuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober die eraan voorafgaat.

Extra indexering

“Door de uitzonderlijk hoge inflatie dreigen vele rechthebbenden hun tegemoetkoming in de huurprijs te verliezen omdat onze indexering op 1 januari nu al achterhaald is”, weet Diependaele. “De afgelopen maanden zag Wonen-Vlaanderen dat er een uitval was onder de rechthebbenden. Dat moeten we dus bijsturen. Daarom voeren we een extra indexering door die tegemoetkomt aan de stijgende huurprijzen.” De beslissing gaat in op 1 juli 2022

Huurpremie en huursubsidie: wat is het verschil?

Huurders komen in aanmerking voor een huurpremie als ze minstens vier jaar op een wachtlijst voor een sociale woning staan. In afwachting krijgen ze een premie die in korting wordt gebracht van de maandelijkse huur die ze op de private huurmarkt betalen. De huurprijs mag daarbij niet boven een bepaald maximum uitstijgen en de woning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen.

Een huursubsidie is bestemd voor huurders die dakloos zijn of die verhuizen van een ongeschikte, onbewoonbare, of onaangepaste woning naar een conforme woning. Ook huurders van een SVK-woning komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking. Met de subsidie wordt hun maandelijkse huurprijs verlaagd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is