Nieuwe regels voor woningkwaliteit werpen hun vruchten af

Door Matthias Diependaele op 15 november 2021
Matthias Diependaele

Veilig, gezond en goed wonen belangt ons allemaal aan. Daarom moet iedere woning in Vlaanderen voldoen aan een aantal minimale kwaliteitseisen. De Vlaamse woningen scoren jaar na jaar beter, maar we moeten ambitieus zijn. Om de woningkwaliteit te onderzoeken, gaan Vlaamse woningcontroleurs dagelijks op pad. Sinds 1 januari voerde Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele een vereenvoudigd controlesysteem in. “We vereenvoudigden het systeem zodat iedereen weet wat onze ambitie is en welke klemtonen we leggen”, verduidelijkt minister Diependaele. Deze nieuwe regels werpen op verschillende domeinen hun vruchten af.

Woningcontroleurs van gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsprojecten en de Vlaamse overheid gaan dagelijks op pad om de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van woningen te onderzoeken. De focus van deze onderzoeken ligt op de huurmarkt. Woningen die in orde zijn, kunnen een conformiteitsattest krijgen. Woningen die niet voldoen, kunnen ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard worden. Sinds dit jaar is de werkwijze van deze woningcontroles vernieuwd. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele: “We hebben de beoordelingsmethode geoptimaliseerd. Daardoor is de ernst van een woningkwaliteitsprobleem - en de impact ervan op de bewoners – nu altijd doorslaggevend. Vroeger kon het bijvoorbeeld voorkomen dat een woning met ernstige vochtproblemen toch niet in aanmerking kwam voor een ongeschiktverklaring. Door de aangepaste methodiek is dat nu wel het geval.”

Verscherpte beoordeling voor dakisolatie

De beoordeling is voor enkele punten ook verscherpt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de dakisolatienorm. “Tot eind vorig jaar was er maar sprake van een inbreuk op de dakisolatienorm als de woningcontroleur ter plaatse of op het EPC kon zien dat er geen dakisolatie was. In de meeste woningen kan je dat echter niet zien en bovendien kwamen – en komen - we nog te vaak woningen tegen zonder EPC, terwijl dat voor de meeste woningen intussen wel verplicht is. Daarom hebben we dat omgedraaid: als het niet vaststaat dat er dakisolatie is, kruist de woningcontroleur dat aan. Het is dan aan de eigenaar-verhuurder om aan te tonen dat er toch voldaan is aan de dakisolatienorm”, aldus minister Matthias Diependaele. Door deze aanpassing zijn er in de eerste 9 maanden van 2021 30 procent meer inbreuken op de dakisolatienorm vastgesteld dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel eigenaars schieten daarop wel snel in actie en zorgen voor de nodige dakisolatie, of voor een EPC waaruit blijkt dat er wel degelijk voldoende dakisolatie ligt.

Verplichte rookmelders

Een ander voorbeeld is de rookmeldersverplichting. Sinds dit jaar komt een woning zonder rookmelders ook in aanmerking voor een ongeschiktverklaring. Minister Diependaele: “We hebben sinds begin dit jaar voor een kleine 10 procent van de woningen vastgesteld dat er geen of te weinig rookmelders hangen. In 2019 was dat nog het geval voor 21 procent van de onderzochte woningen en in 2020 voor 18 procent. Het verscherpen van de rookmeldersverplichting doet het aantal woningen met rookmelders dus verder stijgen en dat is de bedoeling.”  

Snelle oplossingen

In heel wat gevallen zijn inbreuken op de woningkwaliteitsnormen snel op te lossen. Dan hoeft het niet tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring te komen. Minister Matthias Diependaele: “Naast duidelijke normen maken we samen met de gemeenten werk van ondersteuning en sensibilisering en dat werpt zijn vruchten af. Het aantal administratieve handhavingsprocedures dat werd opgestart wegens kwaliteitsproblemen maar intussen met positief gevolg weer werd afgesloten steeg met 15 procent tegenover 2020 en met 25 procent tegenover 2019.”    

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is