Resolutie roept Vlaamse Regering op om werk te maken van kringloopeconomie

Door Andries Gryffroy, Matthias Diependaele, Bart Nevens op 16 juni 2017, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Leefmilieu, Klimaat, Innovatie
Afvalverwerking

De Vlaamse meerderheidspartijen, waaronder de N-VA, vragen de Vlaamse Regering om meer werk te maken van de overgang naar een zogenoemde circulaire economie of kringloopeconomie. In een resolutie komen ze ook met concrete voorstellen daartoe. “We zijn in Vlaanderen al koploper op het gebied van recyclage, maar dat is maar één onderdeel van een kringloopeconomie”, verklaart de Vlaamse N-VA-fractie. “We vragen de Regering nu om haar ambities te verbreden en kracht bij te zetten, onder meer door ondernemers die actief zijn in de circulaire economie extra te ondersteunen.”

“Op dit moment ontginnen we collectief te veel grondstoffen”, zegt Kamerfractievoorzitter Matthias Diependaele. “De voorraad van heel wat primaire grondstoffen is immers eindig. De circulaire economie is het broodnodige antwoord op die uitdaging en op andere problemen inzake milieu, klimaat en economie, die de kringloopeconomie samen wil oplossen.”

Lokale economie stimuleren

Terwijl lineaire economische groei gebaseerd is op een toename van productie en dus ook op de bijkomende ontginning van grondstoffen, hebben gebruikte grondstoffen in een circulaire economie een langer en kwalitatief beter bestaan. “We willen de afvalstromen afbouwen door slimmer samen te werken en duurzamere businessmodellen te hanteren”, zegt Vlaams Parlementslid en energiespecialist Andries Gryffroy. “Reparatieberoepen, waaronder klassieke en nieuwe ambachten, kunnen bijvoorbeeld geherwaardeerd worden en voor een stimulans van de lokale economie zorgen.”

Hinderpalen wegwerken

Vandaag zijn er nog heel wat regelgevende belemmeringen voor de kringloopeconomie. “Met onze resolutie willen we die hinderpalen zoveel mogelijk wegwerken. Op die manier kunnen onderzoek en ontwikkeling maximaal gevaloriseerd worden en kan innovatief ondernemerschap ten gunste van een circulaire economie maximaal floreren”, besluit Vlaams Parlementslid Bart Nevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is