Samenwerken aan toekomst voor historische landgoederen

Door Matthias Diependaele op 21 februari 2022, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele ondertekende de intentieverklaring voor de opmaak van een ‘onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen.’ Dat moet de vele historische landgoederen die Vlaanderen rijk is, beter wapenen tegen de uitdagingen waar ze voor staan.

Vlaanderen telt een groot aantal historische landgoederen, een bijzonder erfgoed dat we koesteren. Landgoederen genieten vaak bekendheid in binnen- en buitenland. Het gaat dan niet alleen over de kasteeldomeinen zelf met hun rijke geschiedenis, maar ook over de omliggende bossen, landbouwgronden en open natuur. “De historische landgoederen bestaan al eeuwenlang, maar worden vandaag geconfronteerd met een heleboel uitdagingen. De instandhouding van erfgoed op deze plaatsen valt soms moeilijk te rijmen met nieuwe verdienmodellen, recreatieve en stedelijke druk, natuur- en landbouwontwikkelingen.”

Samenwerking als sleutel tot succes

Matthias Diependaele ziet in samenwerking de sleutel tot succes om historische landgoederen aan toekomstige generaties door te geven: “Het plan bouwt verder op het Europese Interregproject Innocastle, dat bekijkt hoe beleid kan bijdragen tot een toekomstgerichte ontwikkeling van landgoederen in hun ruimere omgeving. Voor Vlaanderen zijn HOGENT/KASK en de provincie West-Vlaanderen betrokken. Zij zijn samen met het agentschap Onroerend Erfgoed ook de initiatiefnemers van het onroerenderfgoedrichtplan. Maar ook Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Landbouw en Visserij zetten hun schouders onder dit project. Daarnaast is er een positieve samenwerking met Landelijk Vlaanderen en Historische Woonsteden en Tuinen van België, die de stem van de landgoedeigenaren vertolken.”

Bulskampveld als proeftuin

Het landschapspark Bulskampveld is een goed voorbeeld van een gebied waar historische landgoederen hun stempel drukken op het hedendaagse landschap. Daarom fungeert het landschapspark als proeftuin voor het onroerenderfgoedrichtplan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is