Zuhal Demir: “Samen in een onderneming stappen, klinkt eenvoudig en is in vele landen al ingeburgerd. Samen met collega Diependaele willen we ook in Vlaanderen dergelijke initiatieven aanwakkeren. Het biedt niet alleen een antwoord op de noden van individuele gezinnen, maar kan ook een antwoord bieden op heel wat ruimtelijke en sociale vraagstukken in onze steden en gemeenten. Na de proefprojecten gaan we bekijken wat we eruit kunnen leren en welke maatschappelijke meerwaarde dat kan bieden.”

Betaalbare woning

“De uitdagingen zijn in alle segmenten van onze Vlaamse woningmarkt groot. Via coöperatief wonen bieden we nu een mogelijk alternatief aan, waarbij mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning, hun middelen kunnen bundelen en kunnen huren als aandeelhouder van de vennootschap”, legt Matthias Diependaele uit.

Sociale investeerders

Behalve bewoners-huurders kan een wooncoöperatie ook andere investeerders aantrekken, zoals bijvoorbeeld mensen uit het netwerk van de bewoners. Ook sociale investeerders of ondernemingen kunnen aandeelhouder worden.

Begeleiding op maat

De projectoproep die eerder dit jaar gelanceerd werd, leverde vijf pioniers op. Zij krijgen de komende jaren begeleiding op maat van hun specifieke en concrete noden. Alle geselecteerde steden en gemeenten hebben hiervoor een concrete site naar voren geschoven.

Onderwerpen