“Zelfde ziekteverlofregeling voor iedereen, óók voor parlementsleden.”

Door Matthias Diependaele op 26 september 2018, over deze onderwerpen: Ziekte, Politiek
Matthias Diependaele

“Dezelfde ziekteverlofregeling voor iedereen, ook voor parlementsleden.” Fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele pleit voor een gelijkschakeling van de ziekteverlofregeling van parlementsleden met die van andere Vlamingen. “Er is nog maar één beroepsgroep over die een volledig loon krijgt uitbetaald tijdens ziekte en dat zijn we zelf”, legt fractieleider Diependaele uit.

Goede voorbeeld

Hij wil nu het debat over de ziekteregeling aangaan. "In de overtuiging dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven, stel ik voor de koppen bij elkaar te steken om dit principe voor onszelf gelijk te schakelen met wat we vragen van de Vlamingen", besluit Matthias Diependaele.

Ook in Brussel vraagt de N-VA intussen dat de ziekteregeling voor de Brusselse parlementsleden wordt gelijkgeschakeld. En ook minister Vandeput, belast met Ambtenarenzaken, heeft in de plenaire al gezegd dat voor de N-VA de regeling qua ziekte voor werknemers, ambtenaren en parlementairen gelijk getrokken mag worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is