“In dit soort dossiers ga je niet over één nacht ijs. Het is een werk van lange adem, je hebt tijd nodig om met heel veel mensen tot een gedragen project te komen, een gemeenschappelijk project waar elk zijn identiteit en cultuur kan in herkennen. Ik ben trots dat ik de campagne die mijn voorganger Geert Bourgeois in gang zette nu kan afmaken. Ook de bilaterale contacten die ik met de comitéleden kon leggen, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. In de Westhoek is de herinnering aan de oorlog van meer dan 100 jaar geleden nog heel tastbaar en voor de bewoners een dagelijkse realiteit. Er worden nog steeds lichamen van soldaten gevonden.”

Voor eeuwig

Matthias Diependaele zorgde tijdens een bezoek eind vorig jaar aan de Commonwealth War Graves Commission dat de samenwerking rond het werelderfgoeddosier opnieuw opgenomen werd. Met succes. “Bezoekers van over de hele wereld herdenken hier hun voorouders en vinden hier troost. Het zijn ook plekken die uitnodigen tot bezinnen en die tastbaar de mondiale geschiedenis vertellen. Het Werelderfgoedcomité heeft nu erkend dat dit erfgoed zo belangrijk is voor de wereldgemeenschap dat we ze veilig, en liefst voor eeuwig, aan toekomstige generaties willen doorgeven.”