703.000 euro voor de restauratie van het Knechtjeshuis in Antwerpen

Door Matthias Diependaele op 12 mei 2020, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
703.000 euro voor de restauratie van het Knechtjeshuis in Antwerpen

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 703.908,17 euro toe voor de restauratie van het Knechtjeshuis in Antwerpen. “Het Knechtjeshuis aan de Paardenmarkt wordt gerestaureerd en geherwaardeerd als universiteitssite van de stadscampus van de UAntwerpen. De tegenhanger van het bekendere Maagdenhuis, gesticht in de 16de eeuw was oorspronkelijk een weeshuis voor jongens dat vanaf de 19de eeuw werd gebruikt door opeenvolgende onderwijsinstellingen.  Het maakt deel uit van een groter gebouwencomplex dat binnenkort de opleiding Productontwikkeling zal huisvesten. Ik garandeer op deze manier dat dit monument zijn maatschappelijke rol kan blijven vervullen en een duurzame bestemming krijgt voor het onderwijs van de 21ste eeuw.”, zegt minister Diependaele.

 

De restauratie maakt deel uit van een groter project dat het hergebruik en de optimalisatie van historisch patrimonium beoogt in uitbreiding van de stadscampus van de UAntwerpen.  Het project is het resultaat van een architectuurwedstrijd en bouwt voort op een gedragen beheersvisie voor het beschermde erfgoed. Aan het ontwerp gingen uitgebreide bouwhistorische en materiaaltechnische onderzoeken vooraf.  Deze lieten inventieve, doch erfgoedgerichte ontwerpbeslissingen toe.  De verduurzaming en het bruikbaar maken van dit monument voor hedendaagse onderwijsdoelen waren de belangrijkste uitdagingen in dit project.  De restauratie van de oorspronkelijke houten dakkap en de gewelfde kelders, alsook de inschakeling van deze ruimten in de nieuwe bestemming vormen de grootste meerwaarde vanuit erfgoedoogpunt. De doorwaadbaarheid van het complex en de verweving tussen stad en campus dragen bij tot een kwalitatieve beleving van dit erfgoed voor een groot publiek.    

Het Knechtjeshuis vormt het hoofdgebouw van een voormalig weeshuis dat gesticht werd in 1558. Jongens konden er een stiel leren zoals bakker, wever of kleermaker. Aan het einde van de 19de eeuw moest het weeshuis verhuizen naar de Durletstraat en werd de site ingenomen door de Stedelijke Nijverheidsschool.  Hiervoor werden nieuwe klassenvleugels opgetrokken. Het complex werd daarna door verschillende scholen gebruikt, tot vandaag. Het monument is eigendom van de stad Antwerpen, maar middels een erfpachtovereenkomst maakt UAntwerpen gebruik van het gebouw. Zij brengen er na de restauratie hun opleiding Productontwikkeling in onder. 

In 1981 werd het gebouw beschermd als monument omwille van de historische waarde. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is