Extra boost voor monumenten met economische en maatschappelijke invulling

Door Matthias Diependaele op 30 mei 2021, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
 Een monument bezoeken is als wandelen in een geschiedenisboek

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen om een extra boost te geven voor Vlaamse monumenten met een economische en maatschappelijke invulling. “Vlaanderen zal de komende jaren met het relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro investeren om ons economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. Onroerend erfgoed moet haar steentje hiertoe bijdragen”, laat minister Diependaele weten. “Ik ben heel blij dat we vandaag 32 miljoen euro rechtstreeks in de zorg voor ons onroerend erfgoed kunnen injecteren. Dat draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken voor bijvoorbeeld onderwijs, bedrijven of toerisme levert deze investering op termijn ook een  economische meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, te ondernemen, te bezoeken en te genieten.”

Dankzij deze extra 32 miljoen euro kunnen 66 investeringsprojecten voor onroerend erfgoed met een grote maatschappelijke meerwaarde op korte termijn starten. In het kader van het relanceplan focussen we op drie thema’s: herbestemmingsdossiers, dossiers die bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling en dossiers die bijdragen aan de ondersteuning van KMO’s.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Investeren in onroerend erfgoed is investeren in de welvaart van Vlaanderen en in het welzijn van de Vlaming. Met de extra middelen focussen we vooral op investeringsprojecten met een grote meerwaarde die op korte termijn van start kunnen gaan.”

Herbestemmingsdossiers

In het kader van het relanceproject is gekozen voor projecten die bijdragen tot de groene transitie omdat ze inzetten op een duurzaam hergebruik van erfgoedsites. Voor de toeristische sector vinden we in de lijst onder meer het kasteel van Male in Brugge terug, dit monument wordt gerestaureerd en herbestemd tot hotel, in Laarne zal een oude pastorij na de restauratie dienst doen als een B&B.

Maar de relancemiddelen worden ook ingezet om in beschermde panden om te vormen tot kantoren of handelszaken zoals in de abdij van Tongerlo waar de middelen zullen gebruikt worden voor de creatie van kantoren. In Antwerpen wordt het Huis  Den Reegenboghe nieuw leven ingeblazen waarin een handelspand gevestigd is.

Dossiers die bijdragen aan de ondersteuning van KMO’s

De onroerenderfgoedsector kent tal van kleine en middelgrote bedrijven met specifieke expertise. Dankzij het relanceplan kunnen 21 dossiers van KMO’s rekenen op financiële steun. Het gaat over ambachten waar Vlaanderen al eeuwenlang voor bekend staat, denk daarbij aan glas-in-lood of textieltechnieken. We mogen die Vlaamse geschiedenis niet verloren laten gaan. Het gaat over restauratieprojecten met betrekking tot molens, orgels, glas-in-loodrestauratie en interieurrestauratie.   

Dossiers die bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling

De dossiers die kunnen rekenen op ondersteuning zijn dossiers met een sociale (welzijn en schoolgebouwen) of culturele finaliteit (musea, toeristische ontsluiting) of die de ontwikkeling van de omgeving beogen.

Er is onder andere een premie voorzien voor de interieurrestauratie van de turn- en feestzaal Middelbare Scholen in Dendermonde. In Arendonk wordt dan weer het sociale huisvestingproject in het Agnetenklooster afgewerkt. De kapel wordt gerestaureerd en zal gehuurd kunnen worden als functionele ruimte. In Zedelgem  wordt dan weer het gemeentelijk park, het kasteeldomein van Loppem, een ijskelder en grottencomplex gerestaureerd.

Vlaamse Veerkracht

Het relanceplan ’Vlaamse Veerkracht’ is het méést ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet. Het rust op zeven pijlers, zeven ambities, zeven uitdagingen:

  • versterken van het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem
  • het efficiënter maken van de overheid
  • digitale transformatie
  • verduurzamen van de economie
  • overheidsinvesteringen
  • het beheren van de coronacrisis
  • investeren in mensen en talenten

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is