“De stijgende energiefactuur in combinatie met stijgende huurprijzen zorgde voor heel wat onrust bij huurders tijdens de energiecrisis. Ze dreigden twee keer het kind van de rekening te worden. Vanuit Vlaanderen hebben we toen snel gehandeld om te vermijden dat verhuurders toch nog snel de index zouden doorrekenen”, zegt Diependaele. Maar liefst 275.000 huurders zagen zo het voorbije jaar hun huurprijs niet stijgen. Het ging telkens om woningen met hoge EPC-labels.

Huurmarkt onder druk

Vandaag liggen de kaarten anders. De gevolgen van de energiecrisis zijn steeds minder voelbaar, waardoor we ervoor kiezen om de bevriezing van de huurprijsindexatie stop te zetten. “De maatregel die we toen genomen hebben was goed, maar mag er in geen geval toe leiden dat verhuurders ervan afzien om hun pand nog te verhuren. De huurmarkt ervaart nu al veel druk en we hebben alle woningen nodig”, zegt Matthias Diependaele.

Index van vorig jaar niet meerekenen

De verhuurders kunnen de gemiste indexering natuurlijk niet meer doorrekenen aan hun huurders. “De indexatie bedraagt voor 2023 ongeveer vier procent. Deze stijging mag dus doorgevoerd worden, die van meer dan tien procent van 2022 niet”, verduidelijkt Diependaele. Daarvoor zal het agentschap Wonen een correctiefactor inbouwen in de indexatieformule.

“Een huurder die in oktober 2021 800 euro huur betaalde voor een woning met het label E of F zou normaal gezien (zonder decreet en bevriezing) vanaf oktober 2022 890 euro betalen. Die stijging hebben we dus voorkomen. Zo spaarde de huurder 90 euro per maand uit. Vanaf oktober 2023 zou diezelfde huurder, zonder correctiefactor, 925 euro betalen. Mét correctiefactor bedraagt de huurprijs 832 euro. Concreet spaart hij dus nog steeds 93 euro per maand uit.”

Evenwicht verhuurder en huurders herstellen

“Met het beëindigen van de bevriezing van de huurprijsindexatie herstellen we het evenwicht tussen verhuurders en huurders op de private huurmarkt. We moedigen verhuurders aan om voldoende aanbod te creëren en tegelijkertijd beschermen we de kwetsbare huurders nog steeds maximaal”, besluit minister Diependaele.