Matthias Diependaele wil WOI-sites als werelderfgoed laten erkennen

Door Matthias Diependaele op 10 mei 2023, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
Bedford House Cemetery in Ieper

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft de erkenning van de WOI-monumenten en begraafplaatsen als werelderfgoed opnieuw op de agenda van het UNESCO-comité gezet. Dat kondigde hij aan in de marge van een bijzondere begrafenis: op Bedford House Cemetery in Ieper werd soldaat Robert Kenneth Malcolm herbegraven, 102 jaar nadat hij sneuvelde. In 2016 werden zijn resten toevallig gevonden en uiteindelijk kon hij geïdentificeerd worden. “Het blijft altijd een ontroerend moment wanneer slachtoffers van de wereldoorlogen zo lang na datum gevonden worden. Het is belangrijk dat we deze gebeurtenissen blijven herinneren en dat we de slachtoffers eren. Het is een geschiedenisles die zorgt voor verbinding over generaties heen. Daarom is de erkenning van deze sites als werelderfgoed ook belangrijk”, aldus Matthias.

Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk dienden in 2017 een dossier in bij Unesco voor de werelderfgoederkenning van 139 monumenten en begraafplaatsen van WO I langs het Westelijk Front. 27 van deze monumenten en begraafplaats liggen in de Westhoek, waaronder Bedford House Cemetery.

Reflectie

Het Werelderfgoedcomité besliste in 2018 dat het eerst een principiële reflectie wilde voeren over nominatiedossiers die een link hebben met recente conflicten of zogenaamde ‘negative memories’. Men wil vermijden dat een werelderfgoederkenning misbruikt wordt als politiek middel, bijvoorbeeld wanneer er nog geen sprake is van verzoening tussen vroegere strijdende partijen.

Nooit meer oorlog-boodschap

Nu heeft het Werelderfgoedcomité beslist dat er wel degelijk plaats is voor dit soort dossiers op de Werelderfgoedlijst. Niet in het minst omdat het ook sterke dragers kunnen zijn van een ‘nooit meer oorlog’-boodschap. In deze nominatiedossiers moet er ook meer aandacht zijn voor interpretatie en educatie.

Het dossier staat in september dit jaar opnieuw op de agenda van het werelderfgoedcomité. We verwachten een beslissing rond 21 september.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is