Minister Diependaele geeft belastinguitstel voor ondernemers

Door Matthias Diependaele op 26 november 2020, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting
Minister Diependaele geeft belastinguitstel voor ondernemers

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele heeft beslist om de Vlaamse ondernemers een belastinguitstel voor de Onroerende Voorheffing te geven. “Deze tweede lockdown hakt zwaar in op onze Vlaamse ondernemers: eenmanszaken, de kleine KMO of de grotere bedrijven, alle sectoren en rechtsvormen worden geconfronteerd met deze coronacrisis. Met dit belastinguitstel willen we ondernemers deze moeilijke periode laten overbruggen, zodat die ondernemers zich kunnen bezighouden met datgene waar ze goed in zijn: ondernemen. Alleen zo kunnen we onze economie opnieuw laten aantrekken en voor relance zorgen”, laat minister Diependaele weten.

De Vlaamse ondernemers zijn een van onze belangrijkste levensaders, daar heeft deze coronacrisis ons nog maar eens attent op gemaakt. De kledingwinkel in de dorpsstraat of het familiaal bouwbedrijf in de stad, in alle sectoren moeten de ondernemers de financiële klappen incasseren. Daarom kondigt Vlaamse minister van Financiën Matthias Diependaele een belastinguitstel voor ondernemingen aan. 

“Sommige ondernemers hebben het vandaag knap lastig om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Met de Vlaamse Regering willen we voorkomen dat de onbetaalde facturen zich opstapelen. Dat zou namelijk voor een domino-effect kunnen zorgen. Als onderneming X zijn factuur aan onderneming Y niet kan betalen, zouden beide ondernemingen in de problemen kunnen komen”, laat minister Diependaele weten. “Als overheid kunnen we dit effect een halt toeroepen door ondernemers meer de mogelijkheid te geven de timing van hun betalingen zelf in handen te houden.”

Uitstel tot 30 april 2021

Minister Diependaele heeft de Vlaamse Belastingdienst de opdracht gegeven om de aanslagbiljetten voor het aanslagjaar 2020 voor ondernemingen te blokkeren. 

De Vlaamse ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst de mogelijkheid om de betaling van de verschuldigde onroerende voorheffing uit te stellen en deze in schijven te betalen die ze zelf mogen kiezen. De ondernemingen krijgen daarvoor tijd tot 30 april 2021. Tot dan zijn er geen interesten verschuldigd. 

Eenmanszaken

Heel wat eenmanszaken maken beroepsmatig gebruik van hun privéwoning. Ook voor hen geldt dit belastinguitstel, maar zij zullen dit wel moeten aanvragen. “Het belastinguitstel kunnen we voor dergelijke eenmanszaken technisch gezien niet automatisch toepassen. Daarom geven we de mogelijkheid aan deze ondernemers om contact op te nemen met de Vlaamse Belastingdienst. Zij zullen het uitstel dan manueel registreren”, licht minister Diependaele toe.

Sociale huisvestingmaatschappijen

De meeste aanslagbiljetten voor 2020 zijn de deur uit, maar sommige biljetten moeten nog vertrekken. Voornamelijk voor de sociale huisvestingmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren. “Deze ondernemingen zullen de wettelijke betaaltermijn op hun biljet zien, maar mogen die gewoon negeren. Ook voor hen geldt er uitstel tot 30 april 2021”, verduidelijkt minister Diependaele.

Geen impact voor steden en gemeenten

Minister Diependaele: “De Vlaamse lokale besturen innen opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dit betalingsuitstel zal geen effect hebben op hun inkomsten. De eindafrekening voor de gemeenten gebeurt namelijk op basis van de toestand op 31 mei 2021.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is