Minister Diependaele hervormt erf- en schenkbelasting

Door Matthias Diependaele op 19 september 2020, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën
Matthias Diependaele

Op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele keurt de Vlaamse Regering een hervorming van de erf- en schenkbelasting goed. “Enerzijds verlagen we de tarieven om een erfenis aan een goed doel na te laten of om bij leven iets te schenken naar 0 procent”, licht minister Diependaele toe. “Anderzijds maken we het fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Dit doen we door het tarief voor de eerste 15.000 euro van 25 naar 3 procent te brengen, met een maximum nettovoordeel van 3.300 euro.” Het nieuwe systeem treedt vanaf 1 juli 2021 in werking.

De Vlaamse Regering heeft er bij de start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. “Dat doen we door op twee sporen: de goede doelen en de beste vrienden”, laat Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele weten. “Het systeem moet vooral rechtvaardiger zijn. Altruïsme gaat voor op fiscale planning.”

0%-tarief voor goede doelen

De huidige erf- en schenkbelasting voor goede doelen bedraagt tot op vandaag respectievelijk 8,5 procent en 5,5 procent. De hervorming van minister Diependaele verlaagt beide tarieven naar 0 procent. “Met deze tariefverlaging naar 0 procent verstrekken en herstellen we het zuiver altruïstisch element van de legaten”, licht minister Diependaele toe. “Veel Vlamingen hebben oprechte bedoelingen wanneer zij iets nalaten of schenken aan goede doelen. Vaak zijn mensen ook emotioneel betrokken bij een concreet goed doel. Zij willen graag dat specifieke goede doel een duwtje in de rug geven. Daarom is deze tariefverlaging naar 0 procent een goede zaak, zowel voor de Vlamingen als voor de goede doelen.”

Minister Diependaele vindt dat systeem ook veel eerlijker voor de goede doelen zelf, want in de huidige regeling moesten zij de belastingen betalen. Dat kwam vooral de fiscale planners van deze wereld ten goede. “Mensen die nu schenken of nalaten aan goede doelen weten dat elke eurocent naar het goede doel zelf zal gaan, omdat die goede doelen er geen belastingen meer op moeten betalen. Dat zal mensen aanzetten om meer te schenken of nalaten aan goede doelen”, verklaart de minister.

Vriendenerfenis

Veel mensen hebben een vriend des huizes, een goede buur of een ver familielid die voor hen zorgt. Die affectieve band zorgt ervoor dat burgers net aan die mensen graag iets willen nalaten, zonder dat daarop veel erfbelasting verschuldigd is. De hervorming van minister Diependaele biedt een oplossing voor dit maatschappelijk fenomeen. “We maken het mogelijk om een deel van je erfenis na te laten aan een ‘beste vriend’ aan het tarief van de eerste graad, met name 3 procent, in plaats van 25 procent. Die tariefverlaging komt er voor de eerste schijf van 15.000 euro. Het maximum nettovoordeel in het nieuwe systeem bedraagt dus 3.300 euro”, licht minister Diependaele toe.

Geen fiscale optimalisatie meer

Het duolegaat an sich blijft ook na juli volgend jaar mogelijk, maar het zal geen fiscale optimalisatie meer opleveren voor de belastingfactuur van de neef of de goede vriend. Om te vermijden dat goede doelen door die aanpassing op droog zaad komen te zitten, besliste de Vlaamse Regering vrijdag de erfbelasting voor goede doelen af te schaffen. Ook de schenkbelasting verdwijnt en zakt van 5,5 naar 0 procent. Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele: “Het duolegaat was uitgegroeid tot een techniek van fiscale planning. De gift aan het goede doel diende vaak louter om de erfbelasting voor de verre familie of de goede vriend maximaal beperken. Dat druist in tegen de geest van het systeem.”

De fiscale hervorming van minister Diependaele treedt in werking voor de overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is