Sociaal rechtvaardige erfbelasting voor partner, kinderen en alleenstaanden

Door Jos Lantmeeters, Matthias Diependaele op 15 februari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Jeugd
Vader en zoon

Kinderen jonger dan 21 jaar moeten onbelast kunnen erven. “Kinderen horen geen erfbelasting te betalen”, vindt Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters. “De totale kostprijs van die hervorming is beperkt en de sociale rechtvaardigheid des te hoger.”

Langstlevende partner

Ook voor de langstlevende partner pleit de N-VA voor de volledige vrijstelling van erfbelasting. Fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele legt uit: “We willen de ongelijkheid wegwerken tussen partners mét en partners zonder gezinswoning. Nu is enkel de gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting.”

Aandacht voor alleenstaanden

Daarnaast pleiten ze voor een lager tarief voor alleenstaanden. Alleenstaanden moeten de mogelijkheid krijgen om een ‘beste vriend’ aan te duiden, die kan erven aan het tarief van een partner of een kind. “Wij streven naar een eenvoudigere en verlaagde erfbelasting, waarbij onze aandacht gaat naar wie die het meeste nodig heeft”, besluiten Matthias Diependaele en Jos Lantmeeters.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is