Vlaamse Regering houdt schuld onder controle

Door Matthias Diependaele op 18 november 2016, over deze onderwerpen: Vlaamse begroting, Zesde staatshervorming

Om onze schulden onder controle te houden, heeft de Vlaamse Regering op vraag van het Rekenhof een schuldnorm goedgekeurd. Die bepaalt dat de overheidsschuld nooit meer mag bedragen dan 65 procent van de Vlaamse begroting. Vandaag bedraagt die zowat 47 procent. “Deze Vlaamse Regering blijft investeren, maar zorgt er tegelijk voor dat we geen facturen doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen”, zegt Matthias Diependaele, fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

“Dat de Vlaamse schuld oploopt, is helemaal geen nieuws”, stelt Diependaele. “Het is niet zo dat we als Vlaamse overheid plots veel meer uitgeven dan we ontvangen. Het gaat om een louter boekhoudkundige operatie, waarbij we schulden die vroeger buiten beschouwing werden gelaten, nu wel mee in rekening brengen. Of het gaat om schulden die door de zesde staatshervorming van de federale naar de Vlaamse boeken verhuizen.” Het gaat bovendien voor het grootste deel om schulden waar activa als scholen en woonzorgcentra tegenover staan. Dat is een groot verschil met schulden die door begrotingstekorten ontstaan.

Beste leerling

De fractievoorzitter onderstreept ook dat de zogeheten Vlaamse schuldenberg in feite niets meer is dan een heuveltje. “De Vlaamse schuld bedraagt amper 4 procent van het bbp. Ter vergelijking: de totale staatsschuld van dit land loopt vandaag op tot 107 procent van het bbp. We blijven dus de beste leerling van de Belgische begrotingsklas”, besluit Diependaele. “En ook binnen Europa zijn we op begrotingsvlak een modelregio.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is